Sökbegrepp

Schaeffler och området för miljöåtgärder

Schaeffler Group har tagit fram banbrytande uppfinningar och pådrivit utvecklingen inom området Motion technology i över 75 år. Med ökande klimatförändringar och sociala utmaningar världen över tror vi starkt på att handlingskraftiga, snabba och målinriktade åtgärder inom alla områden i livet är mer avgörande för framgång än någonsin tidigare, vilket är anledningen till att vi anpassade och förfinade vår hållbarhetsstrategi år 2022. En central del i vår vidareutveckling är att konsekvent fokusera vår strategi på de tre ESG-kriterierna miljö, samhälle och styrning. I arbetet mot att implementera vår strategi har vi definierat tio åtgärdsområden som inte bara tar hänsyn till våra fokusområden utan även kraven från externa intressenter.

I vår första artikel om social hållbarhet tittade vi närmare på området för den sociala dimensionen. I denna artikel kommer vi att undersöka miljö-dimensionen.

Miljöåtgärdsområdets fyra dimensioner

Området klimatneutralitet spelar en nyckelroll i Schaefflers företagsstrategi.
Området klimatneutralitet spelar en nyckelroll i Schaefflers företagsstrategi.

Hållbarhet är en väsentlig del av Schaefflers företagsstrategi och företagsvärderingar. Schaefflers miljöåtgärdsområde är indelat i fyra dimensioner: klimatneutralitet, cirkularitet, resurseffektivitet och miljöskydd samt gröna produkter.

Området klimatneutralitet spelar en nyckelroll i denna strategi. Schaeffler sätter som mål att uppnå klimatneutral verksamhet till 2030 och minska CO2-utsläppet i leveranskedjan till år 2040, till exempel genom att använda förnybar energi och att arbeta med energieffektivitet. Schaefflers klimathandlingsplan utvecklades och optimerades år 2022 för detta ändamål.

Cirkularitetsområdet omfattar en övergripande cirkulär ekonomistrategi där företaget optimerar resursanvändningen och minskar användningen av kritiska och sällsynta råvaror. Återanvändning, reparation, renovering, återtillverkning och återvinning är nyckelord för att göra åtgärdsområdet cirkuläritet uppnåeligt.

Resurseffektivitet och miljöskydd är det tredje miljöåtgärdsområdet. Ett viktigt mål inom detta område är att minska företagets användning av färskvatten med 20 % till år 2030 jämfört med 2019. Dessutom reduceras beroendet av vatten systematiskt för att minimera vattenrelaterade produktionsrisker. Schaefflers anläggningar använder främst vatten för kylning , industriella tillämpningar och för sanitet och hygien. Företaget har integrerat vattenhantering i sitt riskhanteringssystem – till exempel för att identifiera konsekvenserna av klimatförändringar och vidta åtgärder i enlighet med detta. Schaeffler har samlat alla relevanta resurser för det ändamålet i ett enda program med avsikten att minska användningen av färskvatten. Ett konkret exempel på åtgärder är implementeringen av stängda förångningssystem som installerades för att reducera mängden avloppsvatten och för att återanvända kondens.

Schaeffler definierar gröna produkter som produkter vars produktion, transport, användning och bortskaffande är ansvariga för mindre CO2-utsläpp än deras ersättningsprodukter. Schaeffler utvecklar ett heltäckande koncept för automatiserad och holistisk beräkning av koldioxidavtryck för att säkerställa och övervaka utsläppsminskningar på produktnivå och vidare. Schaefflers X-life-lager, som har upp till 50 % reducerad friktion jämfört med standardlager och upp till 70 % ökad livslängd, är ett exempel på gröna produkter. Dessutom utvecklas nya produktionssystem och koncept för beslutsfattande. Dessa aspekter beaktas under produktutvecklingsfasen och företaget samarbetar även med partners, till exempel för att utveckla vätegasbränsleceller för fordonbruk och vätgasstackar för industriell användning.

Hydrogen technology at Schaeffler: A future of innovation

Bränsleceller och vätgasteknik har en enorm potential för framtidens mobilitet.
Bränsleceller och vätgasteknik har en enorm potential för framtidens mobilitet.

Miljöfokuset i Schaefflers nordiska och baltiska organisation

Belysningen på Schaefflers huvudkontor i Norden och Baltikum har bytts ut mot LED och är datorstyrd.
Belysningen på Schaefflers huvudkontor i Norden och Baltikum har bytts ut mot LED och är datorstyrd.

Även om organisationen i Norden och Baltikum inte inkluderar några produktionsanläggningar är miljöfokus ett prioriterat område och ett nyckelområde för att minska företagets klimatavtryck. Även små aktiviteter har betydelse och hjälper miljön på ett positivt sätt. De satsningar som genomförs i Norden och Baltikum bygger på cirkularitet, minskning av CO2-utsläpp och minskning av energiförbrukningen.

På Schaeffler Nordics & Baltics huvudkontor i Stockholm är sortering av olika sorters avfall en självklarhet liksom återvinning av andra föremål så långt det är möjligt. Detta uppnås genom sortering av material i stora återvinningskärl som regelbundet samlas in av en återvinningsleverantör. En liknande procedur upprätthålls även för känsligare material som metaller och elektronisk avfallshantering. En annan viktig satsning på kontoret är energieffektivisering. Belysningen har bytts ut mot LED och är datorstyrd. Alla lampor släcks automatiskt när ett rum inte används, och elen stängs av helt när den sista personen lämnar kontoret.

Ett mycket uppskattat initiativ på kontoret är installationen av en vattenkran som serverar iskallt vatten och kolsyrat vatten. Detta bidrar inte bara till att reducera färskvattenanvändningen eftersom man inte behöver låta vattnet rinna under lång tid för att få det fräscht och svalt, utan begränsar även inköp av kolsyrat vatten i PET-flaskor. Samtidigt hjälper det medarbetarna att hålla vätskenivåerna uppe och att hålla sig effektiva.

Företaget uppmanar på samma sätt sina anställda till att även tänka på sitt egna bidrag till klimatförändringar utanför kontoret. När man reser i affärer är rekommendationen att bo på hotell som har en hållbarhetscertifiering. Tjänstebilar ska helst vara el- eller hybridbilar. För att främja detta ytterligare erbjuder parkeringsområdet vid kontoret kostnadsfri laddning, vilket motiverar användningen av sådana fordon.

Erik Askensjö, VD för Schaeffler Nordic and Baltic säger: "Vi anser att alla initiativ relaterade till klimatet har betydelse och hjälper oss att begränsa vårt fotavtryck. Även om vi inte har en produktionsanläggning är det viktigt att bidra genom olika initiativ inom de olika områden som vi kan påverka. Detta uppskattas också av våra medarbetare som bidrar på alla möjliga sätt”, säger Erik Askensjö avslutningsvis.

Schaefflers hållbarhetsrapport från år 2022

Tjänstebilar ska helst vara el- eller hybridbilar.
Tjänstebilar ska helst vara el- eller hybridbilar.
Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera