Sökbegrepp

Schaeffler rullningslager och glidlager: Nållager

Massiva nållager är sedan länge beprövade maskinelement när det gäller att utforma radiellt platssparande, mycket bärkraftiga lagringar. I X-life-utförande erbjuder de upp till 50 % högre livslängd.

till produktkatalog medias

Massiva nållager

Bärförmågan hos X-life-nållagren har kunnat ökas ytterligare tack vare en förbättrad ytkvalitet. Det dynamiska bärighetstalet kunde ökas med 13 % jämfört med hittillsvarande nållager. Genom de betydligt förbättrade bärighetstalen får lagringarna högre prestanda samtidigt som man erhåller längre brukbarhetstid, mindre smörjmedelsbehov, lägre friktion och därmed lägre lagertemperaturer. För dig betyder alla dessa utvecklingar högre verkningsgrad för dina tillämpningar och ett betydligt bättre förhållande mellan pris och prestanda.

X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

mer information
till produktkatalog medias

Nålkransar

Nålkransar är en- eller tvåradiga maskinelement bestående av hållare och nålrullar. Då deras radiella bygghöjd begränsas till nålrullarnas diameter tillåts lagringar med mycket litet radiellt utrymmesbehov. De är mycket stabila, lämpar sig för höga varvtal och är utpräglat monteringsvänliga. Den geometriska precisionen hos löpbanorna ger lager med hög koncentricitet.

Det radiella lagerspelet kan påverkas genom nålsorteringen samt axel- och hustoleransen. Nålkransar förutsätter att löpbanan på axeln och i huset är härdad och slipad.

till produktkatalog medias

Nålhylsor

Nålhylsor är öppna på båda sidorna och levereras med nålkransar eller fullnåliga. Lager med nålkransar tillåter högre varvtal än fullnåliga utföranden.

Fullnåliga nålhylsor

Fullnåliga nålhylsor erbjuder mycket hög bärförmåga på minimalt utrymme. Däremot tillåter de inte höga varvtal.

Eftersom nålrullarna inte hålls fast mekaniskt säkras de med ett specialfett (DIN 51825-K1/2K-30) i samband med transport och montering. Detta fett har dock begränsad smörjförmåga över tid. Därför rekommenderas förnyad infettning efter installation.

till produktkatalog medias

Nålbussningar

Nålbussningar är slutna på en sida De lämpar sig därför för lagring av axeländar. På detta sätt får den roterande axeln beröringsskydd och lagringen skyddas mot smuts och fukt.

Beroende på storlek är gavelytan slät eller korrugerad (som förstyvning). Genom den profilerade gavelytan kan även små axiella styrkrafter överföras.

till produktkatalog medias

Riktningsfelkompenserande nållager

Riktningsfelkompenserande nållager är komponenter som består av plastiskt formade ytterhylsor, stödringar av plast med hålsfärisk invändig form, ytterringar med sfärisk mantelyta, nålkransar och uttagbara innerringar.

Lagren kompenserar för statiska uppriktningsfel hos axeln och tolererar därmed uppriktningsfel mellan axeln och huset. Riktningsfelkompenserande nållager monteras med fast passning i huset. Hålet kan därmed tillverkas enkelt och ekonomiskt.

X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Innerringar

Innerringar är av härdat rullningslagerstål och har finbearbetade eller slipade löpbanor. De används när:

  • axeln inte kan användas som löpbana för nålkransar, nålbussningar eller nållager
  • nållager måste kombineras med bredare innerringar för att möjliggöra större axialförskjutningar av axeln relativt huset
  • optimala löpytor för tätningsläpparna är nödvändiga
Finbearbetade innerringar

På IR-innerringar är löpbanan finbearbetad. Styrfaser i ändarna underlättar monteringen i lagren och hindrar att lagrets tätningsläppar skadas. Innerringarna finns med och utan smörjhål.

Slipade innerringar

På LR-innerringar är löpbanan slipad. Ändytorna är svarvade, kanterna brutna. Dessa ringar har vidare toleranser än IR-ringarna. De är därför lämpliga för tillämpningar som tillåter större toleranser i bredd och har mindre höga krav på plangång.

till produktkatalog medias

Axialnållager

Axialnålkransar

Axialnålkransar består av plast- eller metallaxialhållare med integrerade nålrullar och är axiellt mycket kompakta. De tar upp höga axiella krafter i en riktning. Radiallaster måste tas upp separat. Axialnålkransar förutsätter att härdade och slipade ytor kan utnyttjas som löpbana.

Axiallagerbrickor

Axiallagerbrickor är stansade, genomhärdade, polerade och kan användas som axel- eller husbricka. Dessa brickor är lämpliga om den angränsande maskindelen inte är härdad, men likväl tillräckligt styv och formnoggrann.

Axialnållager

Axialnållager är komponenter som består av axialnålkransar och axiallagerbrickor med centreringsfläns. De kan kombineras med nålhylsor, nålbussningar och nållager. Nålkransens löpbana måste vara härdad och slipad.

till produktkatalog medias

Frinav

Frinav är envägskopplingar som består av tunnväggiga, plastiskt formade ytterringar med klämramper, plasthållare, fjädrar och nålrullar. De överför vridmoment i en riktning och är utrymmessparande radiellt. Frinav finns utan och med lagring.

Frinav har stor kopplingsnoggrannhet eftersom nålrullarnas individuella fjädring ger konstant kontakt mellan axel, nålrullar och klämramp. De tillåter höga kopplingsfrekvenser tack vare den ringa massan och det därmed sammanhängande låga tröghetsmomentet hos spännelementen. Dessutom har de låg tomgångsfriktionsförlust.

Frinav kan användas i olika tillämpningar, t.ex. som stegkoppling, backspärr eller frikoppling. Frinavet får då en frikopplings- resp. hållfunktion.

till produktkatalog medias

Schaeffler X-life

X-life – Mätbart bättre

För dessa lager är löpbanornas ytfinhet och formnoggrannhet optimerade. Det leder till högre bärförmåga och längre livslängd. X-life är kvalitetsstämpeln för särskilt högpresterande produkter av märkena INA och FAG.

De kännetecknas av högre dynamiskt bärighetstal än motsvarande konventionella produkter, vilket resulterar i högre nominell livslängd och brukbarhetstid än tidigare standard anger. Ett X-life-lager erbjuder högre livslängd vid samma belastning och oförändrat inbyggnadsutrymme. Underhållsintervallen kan ökas.

mer information

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera