Sökbegrepp

Bearinx-online Linjärberäkning

Kraftfullt beräkningsprogram från INA/FAG – nu även tillgängligt online för våra kunder.
Denna tjänst är endast avsedd för Schaefflers direktkunder och Schaefflers försäljningspartners!

Linjärberäkning bild

De vanliga beräkningsverktygen som finns på marknaden använder kraftigt förenklade beräkningsmetoder (katalogmetoder). Förskjutning, tippning och skillnader mellan styva och elastiska skenor och vagnar ignoreras i stor utsträckning. Även lagrens interna belastningsfördelning – vilken är avgörande för utmattningslivslängden – beräknas ofta approximativt.

Med Bearinx-online Linjärberäkning kan du fastställa den verkliga belastningen med hänsyn till olika belastningar och till fjädringsegenskaperna hos linjärlager med skenor och löpvagnar. Den interna belastningsfördelningen i lagret bestäms exakt upp till kontakttrycket, varvid rullkroppsprofil olika förspänningsklasser också beaktas.

Behändigt användargränssnitt

Enkelt att bygga upp ett linjärsystem, med tillgång till lagerdatabasen
Enkelt att bygga upp ett linjärsystem, med tillgång till lagerdatabasen

Algoritmerna som används i Bearinx-online Linjärberäkning är identiska med dem i Bearinx, som används inom Schaefflerkoncernen. Bearinx-online Linjärberäkning gör det möjligt att beräkna fleraxliga linjärsystem.

Ett Java-baserat användargränssnitt hjälper dig att mata in data och ger dig genom en grafisk representation av modellen och objektträdet både översikt av modellen och kontroll av inmatade data.

Standardmässig linjär axel med två skenor och fyra linjärlager RUE45-E
Standardmässig linjär axel med två skenor och fyra linjärlager RUE45-E

Geometriska och andra data för linjärlager i Schaefflers fullständiga katalogsortiment ingår i databasen och kan inkluderas i modellen. Själva beräkningsarbetet utförs på Schaefflers kraftfulla beräkningsserver.

Våra ingenjörer finns alltid till din hjälp

Processfiler som skapats med Bearinx-online Linjärberäkning är kompatibla med fullversionen av Bearinx. Genom att överlämna dessa processfiler kommunicerar du effektivt med vår konstruktionsservice och undviker dubbelarbete.

Översiktlig resultatdokumentation i HTML-format och grafisk visning av tryck och lagrens inre lastfördelning underlättar analysen av dina konstruktionsvarianter. Ett hjälpsystem och vår online-tutorial hjälper dig att utnyttja hela potentialen hos Bearinx-online Linjärberäkning.

Ett tätare samarbete

Avsikten med att utveckla Bearinx-online Linjärberäkning är inte att vi vill lägga all rådgivnings- och beräkningsservice på våra kunders axlar. Tvärtom vill vi ytterligare fördjupa samarbetet med dig inom dessa områden. Målet är att redan tidigt i utvecklingsfasen gemensamt komma överens om ett lämpligt förhandsval av linjärlager, så att utvecklingstiden du behöver kan förkortas.

Avtal om användning

Om du under rubriken ”Licens” begär Bearinx-online Linjärberäkning inleds en intern procedur. När denna har avslutats framgångsrikt skapas en nedladdningssida på internet.

När avtalet är undertecknat skapar vi en inloggning och bjuder in dig till en endagsutbildning vid Schaeffler Academy i Herzogenaurach. Därefter aktiveras beräkningsmodulen slutgiltigt.

Introduktionsavgifter

För tillgång till Bearinx-online Linjärberäkning på Internet samt två dagars utbildning för införandesupport debiteras följande engångsavgift:

  • 1 deltagare: 2 000 €
  • 2 deltagare: 3 600 €
  • 3 deltagare: 4 800 €
  • 4 deltagare: 5 600 €
  • Varje ytterligare deltagare + 400 €

Inga ytterligare licens- eller underhållsavgifter blir aktuella.

Begränsningar i kundversionen

Bearinx-online Linjärberäkning är avsett för preliminär konstruktion av produkter. För den slutgiltiga konstruktionen och val av komponenter bör Schaefflers konstruktionsservice anlitas.

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera