Sökbegrepp

BEARINX-VIP

Om man går bortom Bearinx-online kan man med Bearinx-VIP modellera inte bara ett nästlat axelsystem, utan även en komplett växel, och analysera modellen ända ner till den enskilda rullningskontaktren. Inverkan av axelutböjning på belastningsfördelningen betraktas, liksom inverkan av elasticitet i rullningskontakter och eventuellt också inverkan från den elastiska miljön. Elasticiteter i miljön kan beaktas med hjälp av FE-matriser för påverkande faktorer.

Lagren kan hämtas från en integrerad databas i beräkningsmodellen, varför även deras lagrade profildata beaktas i beräkningen. För driftglappet finns det inmatningsassistenter i vilka man kan ange temperaturer, toleranser och ytjämnhet hos ringarna och lagersätena. Dessutom kan en extra beräkning av styvheten utföras vid arbetspunkten.

Bearinx-VIP ger möjlighet att utföra både frikopplade och slutna växelberäkningar.

Behändigt användargränssnitt

Behändigt användargränssnitt
Behändigt användargränssnitt

Bearinx-VIP erbjuder motsvarande 3D-visualisering av beräkningsmodellen, liksom visualisering av resultaten från belastnings- och tryckfördelning.

Våra ingenjörer finns alltid till din hjälp

Axelreaktioner presenterade grafiskt
Axelreaktioner presenterade grafiskt
Rullningslager ur INA/FAG-databasen
Rullningslager ur INA/FAG-databasen

Bearinx-VIP och Bearinx i fullversion använder samma beräkningsmodeller och algoritmer, varför beräkningsprocesser utan problem kan utväxlas mellan programmen. Detta underlättar kommunikationen med vår konstruktionsservice.

Översiktlig resultatdokumentation och grafisk visning av axelreaktioner och den interna belastningsfördelning för lager, och vid rullager även karakteristiken för Hertzskt tryck, underlättar analysen av dina konstruktionsvarianter.

Ett hjälpsystem och en tutorial ger de första råden när frågor uppstår.

Bearinx-VIP beräknar den modifierade nominella livslängden hos lager enligt ISO TS 16281 (engelska) respektive DIN 26281 (tyska) enligt aktuell teknisk nivå.

Kraftfullt beräkningsprogram från INA/FAG – version för utvecklingspartners

BEARINX är ett beräkningsprogram för rullningslageranalys i kompletta växel- och axelsystem. Programmet kombinerar beprövad teknik och aktuell teknisk kunskap i kombination med innovativa analysmöjligheter. Programmet är utvecklat inom Schaeffler, av experter för experter. Programmets enastående prestanda i kombination med oumbärliga expertrådgivning från vår konstruktionsservice och praktisk erfarenhet från våra kunder leder till innovativa och tekniskt avancerade lösningar.

Ett tätare samarbete

Avsikten med att utveckla BEARINX-VIP är inte att vi vill lägga all rådgivnings- och beräkningsservice på våra kunders axlar. Tvärtom vill vi ytterligare fördjupa samarbetet med dig inom dessa områden. Målet är att redan tidigt i konstruktionsfasen gemensamt komma överens om ett lämpligt primärt urval av rullningslager, så att utvecklingstiden hos dig kan förkortas.

Avtal om användning

Grunden för användning av BEARINX-VIP är ett ömsesidigt avtal. Avtalet anger hur programmet får användas och vilka ytterligare tjänster som kan utnyttjas (t.ex. kurser och support). Tillhörande villkor formuleras skriftligen i form av nyttjande- eller konsultavtal.

Inledning

För tillhandahållande av BEARINX-VIP debiteras en engångsavgift. I dessa kostnader ingår en nedladdningssida på internet samt ett 2 till 3 dagar långt seminarium som är anpassat efter dina tillämpningar.

En årlig licens- och underhållsavgift tillkommer.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera