Sökbegrepp

Resande- och godsvagnar

Resandevagnar

Termen resandevagnar delas in ytterligare i passagerarvagnar och övriga resandevagnar. Med passagerarvagnar avses klassiska vagnar för personbefordran (t.ex. kupévagnar, sovvagnar och restaurangvagnar). Övriga resandevagnar kan vara sådana som används av tåg- och järnvägspersonal, men även resgodsvagnar och vagnar för biltransport.

Produkter:
Hjulparslager för resandevagnar och lok
Mekatronik

Godsvagnar

Då det gäller godsvagnar skiljer Internationella järnvägsunionen mellan olika typer utgående från deras konstruktionsmässiga huvudegenskaper: Öppna godsvagnar utan tak, täckta godsvagnar med fast tak, kylvagnar, flakvagnar, vagnar med öppningsbart tak, tankvagnar och specialvagnar.

Produkter:
Hjulparslager för godsvagnar
Mekatronik
Andra lagringar

Höghastighetståg, lokomotiv och spårvagnar

Motorvagnståg

Ett motorvagnståg är en självgående och normalt inte delbar enhet bestående av flera fordon. Det finns både el- och dieseldrivna motorvagnståg. Här börjar man också experimentera med hybriddrift.

Höghastighetstrafik

Vid höghastighetstrafik på järnväg måste alla komponenter i järnvägssystemet anpassas till de högre kraven. Förutom höghastighetståg krävs särskilda höghastighetsjärnvägar samt trafiklednings- och skyddssystem med motsvarande kapacitet. Fordon för höghastighetstrafik är i de flesta fall eldrivna.

Lok

Här skiljer man i regel mellan olika typer av drivning, i första hand mellan diesel-, el- och ånglok. Idag används i ökande utsträckning universallok för såväl resande- som godståg. Därmed blir det mera sällan aktuellt att skilja mellan snabbtågslok, resandetågslok, godstågslok samt växel- och smålok.

Tunnelbana/pendeltåg/spårvagn

Dessa övervägande elektriskt drivna rälsfordon används för trafik i och omkring större städer. Till skillnad mot tunnelbanenät har pendeltågsnät ofta många grenlinjer. Pendeltågen trafikerar vanligen också ett större område – med motsvarande större aktionsradie – långt ut i förorterna, och de har högre toppfart. Gränserna mellan de olika typerna av spårbundna nät är flytande och beror på lokala geografiska förhållanden.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera