Sökbegrepp

Hjulparslager för resandevagnar och lok

Långa körsträckor och långa underhållsintervall.

Hjulparslager, som består av lagerhus och rullningslager, är säkerhetskritiska komponenter i järnvägsfordon. FAG:s hjulparslagerhus är tillverkade i gjutgods enligt kundens specifikationer. Alla lagerhus för järnvägstillämpningar beräknas med FEM, optimeras med avseende på spänningar och konstrueras utgående från angivna gränsvärden.

Som rullningslager i hjulparstillämpningar används FAG:s cylindriska rullager WJ/WJP, FAG:s kompletta cylindriska rullagerenheter eller FAG: koniska rullagerenheter i TAROL-utförande. Cylindriska rullagerenheter av typ TAROL och FAG är monteringsklara enheter som levereras fabrikssmorda och tätade. FAG:s koniska rullager TAROL S i X-life-kvalitet med integrerad tätning ger lågt friktionsmoment och är särskilt lämpliga för långa drifttider.

Alla FAG:s hjulparslager är konstruerade för långa körsträckor och långa underhållsintervall. Valet av smörjning och tätning beror på aktuell tillämpning och rådande klimatförhållanden. Lagren tillverkas i enlighet med kraven i EN 12080. För att säkerställa lagerenhetens lämplighet för avsedd tillämpning utförs ett prestandatest i enlighet med EN 12082. Produktportföljen kompletteras av mekatroniska komponenter för tillståndsövervakning.

Tillämpningsspecifika egenskaper

Hjulparslager för lok kännetecknas av extremt hög bärförmåga. I höghastighetståg används av säkerhetsskäl stål som uppfyller särskilt höga krav på materialrenhet. För att lagren ska fungera i låga temperaturer är de utrustade med icke-frikterande tätningar. Dessutom används ett särskilt fett för höga varvtal.

Tåg i lokaltrafik bromsas med intervall på någon minut, vilket ställer särskilda krav på smörjfettet. Lager till fjärrtåg är istället konstruerade för höga hastigheter. I lågbyggda spårvagnar finns det inte utrymme för boggier. Istället används individuellt lagrade hjulpar.

Beprövade lager för många tillämpningar

I lågbyggda spårvagnar finns det inte utrymme för boggier. Istället används individuellt lagrade hjulpar.

FAG:s insatslager har gett goda resultat i många tillämpningar. FAG:s parade koniska rullager levereras från fabrik inställda så att de är glappfria efter installation. Detta resulterar – förutsatt gynnsamma driftförhållanden – i hög brukbarhetstid och långa underhållsintervall.

Insatslager för spårvagnar
Insatslager för spårvagnar
Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera