Sökbegrepp

Cellulosa och papper

Schaeffler erbjuder kundanpassad lagringsteknik och andra tjänster för pappers- och massaindustrin. Genom samarbete under tiotals år med välkända tillverkare av pappersmaskiner samt med underhålls- och produktionsavdelningar har Schaeffler samlat omfattande kunskap och erfarenhet. Många pappersfabriker drar nytta av Schaeffler-lösningar som innebär att det går att öka produktionshastigheten ekonomiskt och säkert med hög tillförlitlighet.

Tillämpningar

Tillämpningar

Högsta effekt utan avbrott

Pappersmaskiner är de verkliga jättarna bland maskiner. En längd på 200 m och en bredd på 10 m är ingen ovanlighet. På en enda minut passerar nästan 2 000 m papper över valsar och cylindrar i en hastighet på ca 120 km/h genom maskinen. De rullningslager som används här utsätts för extrema påfrestningar i form av fukt, hög värme, axelutböjning, höga varvtal och långa serviceintervall. Endast rullningslager som arbetar ytterst tillförlitligt gör det möjligt att erhålla bästa papperskvalitet.

 • Materialberedning
  Raffinör, vertikalavskiljare, trumfilter
 • Papperstillverkning
  Formningsvals, sugvals, central pressvals, nedböjningskompenserande vals, styrvals, torkcylinder, värmd kalandervals, sektionsstyrvals, breddsträckvals

Produkter

Extrema krav

Rullningslager i pappersmaskiner utsätts för extrema belastningar i form av fukt, hög värme, axelutböjning, höga varvtal och långa serviceintervall. Endast rullningslager som arbetar ytterst tillförlitligt gör det möjligt att erhålla bästa papperskvalitet. Komplicerade lagringstekniska uppgifter kräver nya idéer. Genom kontinuerlig produktutveckling och forskning kan FAG praktiskt taget alltid möta nya uppgifter med funktionssäkra och ekonomiska lösningar.

 • Sfäriska rullager
 • Delade sfäriska rullager
 • Vinkelfelskompenserande cylindriska rullager
 • Hybrid-spårkullager
 • Treringslager
Produkter

Service

Service

Anläggningsövervakning och förebyggande underhåll

Kapitalintensiva papperslinor kräver ständig tillgänglighet med högsta möjliga anläggningskvalitet och en intelligent livscykelservice där ingenting får lämnas åt slumpen. För de globalt använda rullningslagren inom cellulosa- och pappersindustrin gäller därmed krav på tillförlitliga produkter och tjänster för montering, smörjning, uppriktning och tillståndsövervakning.

Skräddarsydda övervakningssystem för pappersindustrin identifierar skador på ett mycket tidigt stadium. Planeringssäkerheten ökar – oplanerade stillestånd undviks och lagerbyten kan planeras i förväg. Experter från Schaeffler stöder pappersproduktion i hela världen med modern teknik, till exempel genom fjärrdiagnos via Internet eller GSM.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera