Sökbegrepp

Rätt lagring för varje växel

Ökande kraftverkseffekter kräver större växlar med högre prestanda. Driftvillkoren för rullningslager i växlar till vindenergianläggningar ska dock inte jämföras med de som finns i stationära växlar.

Krav på lagringen
 • Högdynamiska krafter ger upphov till extrema max- och minbelastningar
 • Plötsliga belastningsförändringar
 • Vitt skilda drifttemperaturer
 • Deformation av växelhuset
Åtgärd
 • Lager med hög statisk säkerhet
 • Säker dynamisk dimensionering i enlighet med internationella konstruktionsriktlinjer
  (AGMA 6006-A03, ISO 81400-4)
Planetväxel
Planetväxel

Det största och värdefullaste lagret i växeln

Planetbärarlager
Planetbärarlager

Planetbärarlagret är det största och därmed det värdefullaste lagret i växeln. Belastningen på detta beror på det valda huvudlagerkonceptet. I regel är lagerbelastningen relativt liten, eftersom lagret är stort.

INA:s fullrulliga cylindriska rullager X-life

INA:s fullrulliga cylindriska rullager X-life
Fördelar
 • Hög bärförmåga
 • Hög livslängd
 • Hög driftsäkerhet
 • Hög axiell belastbarhet och minskad friktion tack vare optimerad flänskontakt
 • Förbättrade inkörningsegenskaper
 • Ökat skydd mot vitetsande sprickor (WEC)
 • Precisare styrning genom snävare toleranser
Kännetecken
 • Optimerad flänskontakt
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet

FAG:s koniska rullager

FAG:s koniska rullager
Fördelar
 • Exakt styrning av kuggningen
 • Lagerspelet kan justeras precist
 • Inget tillkommande axiallager behövs
 • Den stora kontaktvinkeln gör att stora axialkrafter kan absorberas.
 • Förbättrade inkörningsegenskaper
 • Ökat skydd mot vitetsande sprickor (WEC)
Kännetecken
 • Ansatt lagring
 • Durotect B-beläggning

Stor belastning på litet utrymme

Planethjullagring
Planethjullagring

Planethjullagringen ställer mycket höga krav på lagertekniken. Här förekommer stora radiella belastningar. Det finns dock ytterst begränsat utrymme för lagringen, och dessutom deformeras de relativt tunnväggiga planethjulen, vilket kan leda till medvridning av lagrets ytterring i planethjulet.

FAG:s cylindriska rullager (direktlagring)

FAG:s cylindriska rullager (direktlagring)
Fördelar
 • Hög bärförmåga
 • Hög livslängd
 • Hög driftsäkerhet
 • Kostnadseffektiv och kompakt konstruktion
 • Förebygger att ytterringen vandrar
 • Förbättrade inkörningsegenskaper
 • Ökat skydd mot vitetsande sprickor (WEC)
 • Optimerad belastningsfördelning i lagret
Kännetecken
 • Cylindriska rullager utan ytterring
 • Löpbanan integrerad i planethjulet
 • Begränsat lagerspel
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet

FAG:s cylindriska rullager X-life med hög prestanda (direktlagring)

FAG:s cylindriska rullager X-life med hög prestanda (direktlagring)
Fördelar
 • Låg friktion
 • Högre bärighetstal genom inbyggnadsoptimering och X-life
 • Hög stabilitet
 • Lätt konstruktion
 • Optimerat smörjmedelsflöde
 • Förbättrade inkörningsegenskaper genom Durotect B
 • Hög motståndskraft mot vitetsande sprickor genom Durotect B
Kännetecken
 • Slank hållarkonstruktion
 • Cylindriska rullager utan ytterring
 • Löpbanan integrerad i planethjulet
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.


Slank hållarkonstruktion

Den nya slanka hållarkonstruktionen i våra cylindriska rullager med hög prestanda kombinerar fördelarna hos fullrulliga lager med dem hos hållarförsedda lager.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.


Neddimensionering möjlig

I direktlagringar tillåter FAG:s cylindriska rullager med hög prestanda i X-life-kvalitet ett mycket bättre utnyttjande av installationsutrymmet än jämförbara standardlagringar.

 • Standardlager (NU2338)
 • FAG:s cylindriska rullager med hög prestanda (RN2330)
  → 45 % lägre vikt hos planethjulet vid oförändrad lagerlivslängd

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.


FAG:s cylindriska rullager med hög prestanda i X-life-kvalitet

Planethjullager för växlar till vindkraftverk

Beprövade lösningar med styrande och frigående lager

Hålaxellager
Hålaxellager

Hålaxellagringen absorberar stora radiella krafter. Med snedskurna planethjul tillkommer stora axialkrafter. I detta sammanhang har goda resultat nåtts med styrande/frigående lagerarrangemang med två koniska rullager och ett cylindriskt rullager eller två cylindriska rullager med ett radiellt frigående fyrpunktskontaktlager.

FAG:s cylindriska rullager

FAG:s cylindriska rullager
Fördelar
 • Säker absorption av stora radiella belastningar
 • Hög driftsäkerhet
 • Enklare montering genom det isärtagbara utförandet
 • Lågt friktionsmoment
 • Lämpliga för höga varvtal
 • Förbättrade inkörningsegenskaper
 • Ökat skydd mot vitetsande sprickor (WEC)
 • Axiell förskjutning tas upp internt i lagret
Kännetecken
 • Frigående lager
 • Isärtagbart
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet

FAG:s fyrpunktskontaktlager

FAG:s fyrpunktskontaktlager
Fördelar
 • Säker absorption av axiella belastningar
 • Gynnsam kinematik under axiell belastning i båda riktningarna
 • Lämpligt för höga varvtal
 • Litet smörjmedelsbehov
 • Ökat skydd mot vitetsande sprickor (WEC)
Kännetecken
 • Styrlager
 • Spår i ytterringen för säker fixering
 • Durotect B-beläggning

Höga varvtal

Mellanaxel/ingående axel
Mellanaxel/ingående axel

Mellanaxlar förekommer främst i enstegs planetväxlar. I dessa tillämpningar förekommer stora radiella belastningar och medelstora axiella belastningar, medan inbyggnadsutrymmet för lagringen är relativt litet. Den utgående axeln kan komma upp i mycket höga varvtal.

FAG:s tvåradiga koniska rullager

FAG:s tvåradiga koniska rullager
Fördelar
 • Hög livslängd
 • Hög driftsäkerhet och snabb montering genom förinställt lagerspel
 • Säker absorption av radiella och axiella belastningar
 • Kompakt lagerkonstruktion
 • Ökat skydd mot vitetsande sprickor (WEC)
Kännetecken
 • Styrlager
 • Durotect B-beläggning

FAG:s cylindriska rullager

FAG:s cylindriska rullager
Fördelar
 • Säker absorption av stora radiella belastningar
 • Hög driftsäkerhet
 • Enklare montering genom det isärtagbara utförandet
 • Lågt friktionsmoment
 • Lämpliga för höga varvtal
 • Förbättrade inkörningsegenskaper
 • Ökat skydd mot vitetsande sprickor (WEC)
 • Axiell förskjutning tas upp internt i lagret
Kännetecken
 • Frigående lager
 • Isärtagbart
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet

Beprövat växellager

Primär serie
Primär serie

I sin primära serie erbjuder Schaeffler ett urval av växellager som är väl beprövade i vindkrafttillämpningar.

Fördelar
 • Redan validerade produkter
 • Snabbare utvecklingsprocesser
 • Högre tillgänglighet
 • Kunden kan göra sina val direkt
Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera