Sökbegrepp

Vatten

Vår strävan efter mobilitet måste bli klimat- och miljövänligare – till exempel genom att vi väljer eldrivna fordon. Men det är liten nytta med att köra elektriskt om elen inte produceras i rena processer. Som vår största källa till förnybar energi spelar vattenkraften en huvudroll i detta avseende. Internationellt sett genereras mer elenergi av vattenkraftverk än av kärnkraftverk. Vattenkraften står för 16 % av den globala produktionen av elektrisk energi. Vattenkraften ligger därmed totalt sett på tredje plats, efter elproduktion från kol och naturgas, och står för omkring tre fjärdedelar av all el från förnybara energikällor. Förutom den konventionella användningen av vattenkraft, ser allt mer av ny teknik dagens ljus – vattenkraftteknik som bygger på havens vågrörelser och strömmar. Oavsett om det gäller konventionella eller nya sätt att generera el från vattenkraft erbjuder Schaeffler ändamålsenliga lagerlösningar och bistår företag av alla storlekar med kompetens, erfarenhet och tekniska resurser. Även när det gäller spännande nystartade företag inom området havsenergi stiger vi tidigt ombord som utvecklingspartner.

Konventionell vattenkraft

Konventionell vattenkraft: Three Gorges Dam i Kina
Three Gorges Dam i Yangtzefloden i Kina

Rätt lager för varje krav

Konventionella vattenkraftverk står för den tredje största andelen av den globala elproduktionen och deras betydelse kommer att fortsätta öka – till exempel i Kina och Brasilien där nya jättedammar byggs. Mindre vattenkraftverk, med effekt upp till ca 10 MW, blir åter allt vanligare. t.ex. för decentral matning av små elkonsumenter. Till dessa kommer vattenskruvar och vattenhjul av en typ vars princip var känd redan under antiken. En ny utvecklingsriktning är däremot flodkraftverk av olika typer och storlekar, med turbiner som drivs enbart av det naturliga flödet i floder. Olika lösningar på detta område befinner sig för närvarande under utveckling och test – varav några med lagerteknik från Schaeffler.

Beroende på användningsområde måste lager i vattenkraftstillämpningar uppfylla olika krav och ha speciella egenskaper. Med beprövade standardlager, innovativa lösningar och tillämpningsspecifika speciallager kan vi leverera rätt lagerlösning för alla ändamål:

  • Rullningslager
  • Ledlager och länkhuvuden
  • Glidbussningar
  • Huslagerenheter

Havsenergi

Elektrisk energi från vågrörelser och strömmar

Vågor och strömmar har en inneboende rörelseenergi som med fördel kan omvandlas till elenergi. Här tillämpas flera olika principer. Några av dessa befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede. Andra har redan bevisat sitt värde i praktiken. Schaeffler är en internationellt efterfrågad partner för lagerlösningar inom elproduktion från havsenergi – i alla relevanta tekniker, för alla aktuella lagerställen och i alla stadier på vägen mot kommersialisering.

Vi stödjer våra kunder med kunskap, erfarenhet och tekniska resurser. Ofta är vi tidigt involverade som utvecklingspartner i projekt, med uppgiften att stödja innovativa idéer, koncept och produkter på väg ut på marknaden – och vidare. För många prototyper till utrustning och komponenter inom havsenergi har Schaeffler redan utvecklat lagringsteknik – teknik som kan anpassas till olika kunders specifika behov. Dessutom bedriver vi oberoende forskning kring lösningar med bättre motståndskraft mot de särskilda miljöförhållandena i havet – till exempel nya material och beläggningar.

  • Vågkraftverk
    Det finns många sätt att generera el från vågenergi. Pneumatiska kamrar, till exempel, använder principen med oscillerande vattenpelare. Andra system bygger på relativrörelse mellan flottörer. Schaeffler erbjuder lagerslösningar för alla viktigare tekniska koncept.
  • Havsströmturbiner
    Havsströmturbiner har stor potential för energiproduktion. Tekniken motsvarar i allt väsentligt den hos vindkraftverk. Våra kunder inom området havsströmturbiner drar nytta av vår omfattande erfarenhet och våra tekniska resurser inom området vindkraft.
Schaeffler är en globalt efterfrågad partner för lagerlösningar inom elproduktion från havsenergi. t.ex. för turbinlager.
Schaeffler är en globalt efterfrågad partner för lagerlösningar inom elproduktion från havsenergi. t.ex. för turbinlager.
Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera