Sökbegrepp

Högdynamiska belastningar

En idealisk lösning för varje lagringskoncept

Lagringen av rotoraxeln är av central betydelse. Den utsätts direkt för alla de krafter som genereras av vinden. Rullningslagren utsätts för högdynamiska belastningar och driftförhållanden. Tillsammans med kunden utvecklar Schaeffler den optimala lagringen för varje enskild tillämpning.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Axellager

Separata hus – axellagring
Separata hus – axellagring

När styrande och frigående lager är inbyggda i separata hus kan en självinställande lagertyp vara det enda alternativet, på grund av monterings- och tillverkningsavvikelser, förutom axelutböjning.

FAG:s sfäriska rullager (frigående lagring)

FAG:s sfäriska rullager (frigående lagring)
Fördelar
 • Hög livslängd
 • Lämpligt för stora belastningar
 • Kompenserar för uppriktningsfel och axelutböjning
 • Enkel eftersmörjning
Kännetecken
 • Massiv hållare av mässing
 • Anpassat lagerspel
 • Minskad friktion

Standardmässiga sfäriska rullager för frigående lagringar finns i vår katalog GL1.

FAG:s optimerade sfäriska rullager (styrande lagring)

FAG:s optimerade sfäriska rullager (styrande lagring)

Det styrande lagret utsätts för mycket höga axialbelastningar genom vindens krafter. Vi har optimerat våra beprövade standardiserade sfäriska rullager för att de bättre ska uppfylla vindkraftsindustrins särskilda krav.

Fördelar
 • Reducerade vibrationer i drivlinan genom ökad axiell styvhet hos lagret
 • Robustare lager genom att kontakttryck och karakteristiska förslitningsvärden kan reduceras
Kännetecken

Optimerad intern konstruktion, baserad på tillämpningsfallet

 • Anpassat lagerspel
 • Nära ansmygning
 • Fast mittfläns
 • Profilerade rullkroppar
 • X-life-kvalitet

FAG:s asymmetriska sfäriska rullager (styrande lagring)

FAG:s asymmetriska sfäriska rullager (styrande lagring)

Asymmetrisk konstruktion för ännu högre axiell bärförmåga
Förutom den optimerade inre geometrin har vi konsekvent vidareutvecklat det sfäriska rullagret för att öka dess brukbarhetstid i vindkraftverk. Tack vare en asymmetrisk lagerkonstruktion har den axiella bärförmågan kunnat ökas betydligt. Asymmetriska sfäriska rullager har en större tryckvinkel mot den axiellt belastade rullraden och en flackare tryckvinkel mot den i huvudsak radiellt belastade rullraden.

Fördelar
 • Mindre vibrationer i drivlinan tack vare ökad axiell styvhet hos lagret
 • Robustare lager genom att kontakttryck och karakteristiska förslitningsvärden kan reduceras ytterligare
Kännetecken
 • Asymmetrisk tryckvinkel
 • Anpassat lagerspel
 • Nära ansmygning
 • Profilerade rullkroppar
 • Fast mittfläns

Kundspecifika egenskaper för ökad brukbarhetstid

Kundspecifika egenskaper för ökad brukbarhetstid

Kundanpassade sfäriska rullager kan dessutom förses med följande funktioner:

 • Durotect B för att undvika vitetsande sprickor
 • Triondur C för att minska förslitningen vid blandfriktion
 • Anpassad håldiameter för professionellt lagerbyte
 • Schaeffler Wind Power Standard för högre tillförlitlighet

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Teknisk animation ”FAG:s sfäriska rullager – rotorlager för vindkraftverk”

Navlager

Gemensamt hus: Navlager
Gemensamt hus – navlager

Om frigående och styrande lager sitter i samma hus kan lagersätena bearbetas mycket precist mot varandra, så att även icke-självinställande lagertyper kan komma i fråga. Den styrande/frigående lagringen består av ett tvåradigt koniskt rullager och ett cylindriskt rullager. I varianten ”ansatt” lagring används två koniska rullager.

FAG:s tvåradiga koniska rullager (styrande lagring)

FAG:s tvåradiga koniska rullager (styrande lagring)
Fördelar
 • Hög livslängd
 • Hög driftsäkerhet och snabb montering genom förinställt lagerspel
 • Lagerspel och kontaktvinkel kan optimeras
 • Precis axiell styrning av rotorn
 • Kompakt lagerkonstruktion
 • Hög bärförmåga
 • Hög styvhet
Kännetecken
 • Optimerad intern konstruktion, baserad på tillämpningsfallet
 • Förinställt lagerspel
 • Optimerad intern geometri med avseende på slitage och snedställning

FAG:s cylindriska rullager (frigående lagring)

FAG:s cylindriska rullager (frigående lagring)
Fördelar
 • Idealiskt frigående lager: Alla axiella rörelser tas upp internt i lagret, utan att negativt påverka dess kinematik.
 • Hög radiell bärförmåga
 • Hög radiell styvhet
Kännetecken
 • Förinställt lagerspel
 • Optimerad intern geometri med avseende på slitage och snedställning

FAG:s koniska rullager (ansatt lagring)

FAG:s koniska rullager (ansatt lagring)
Fördelar
 • Reducerad vikt
 • Hög styvhet
 • Precis axiell styrning av rotorn
Kännetecken
 • Kompakt lagerkonstruktion
 • Hög bärförmåga
 • Tryckvinkeln kan justeras optimalt

Tvåradiga koniska rullager i O-anordning

Enlagerkoncept
Enlagerkoncept – tvåradiga koniska rullager i O-anordning

Enlagerkonceptet innebär att rotorn endast bärs av ett tvåradigt koniskt rullager i O-anordning, vilket tar upp alla krafter och moment. Detta stora lager kan vara mer än 400 mm brett och ha en ytterdiameter över 3 000 mm.

FAG:s tvåradiga koniska rullager (momentlager)

FAG:s tvåradiga koniska rullager (momentlager)
Fördelar
 • Hög livslängd
 • Hög driftsäkerhet och snabb montering genom förinställt lagerspel
 • Precis axiell styrning av rotorn
 • Drivlinan kan göras kompakt
Kännetecken
 • Tvåradiga koniska rullager i O-anordning med stor tryckvinkel
 • Alla krafter och moment tas upp i ett och samma lager.
 • Optimal inställning av lagerspelet vid oförändrat hög förmåga att ta upp moment
 • Förinställt lagerspel

FAG:s flänsbara tvåradiga koniska rullager (flänslager)

FAG:s flänsbara tvåradiga koniska rullager (flänslager)
Fördelar
 • Hög livslängd
 • Hög driftsäkerhet och snabb montering genom förinställt lagerspel
 • Enkel montering genom förmonterad rotorlagerenhet
 • Precis axiell styrning av rotorn
 • Drivlinan kan göras kompakt
Kännetecken
 • Tvåradiga koniska rullager i O-anordning med stor tryckvinkel
 • Alla krafter och moment tas upp i ett och samma lager.
 • Optimal inställning av lagerspelet vid oförändrat hög förmåga att ta upp moment
 • Förmonterad lagerenhet (tätad och fettfylld)
 • Komponenterna har korrosionsskyddande beläggning

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera