Sökbegrepp

Andra lagringar

Lager från Schaeffler övertygar också med robusthet, tillförlitlighet och hög effektivitet i kontaktledningsavspänningar, växlar, system för korglutning, spårstabilisering och spårviddsomställning. Lagren för dörrsystem och insteg och för sammankoppling av boggi och vagnskorg liksom i bromssystemen utmärks av säkerhet och hög livslängd.

Säkra och robusta trots kontinuerlig statisk belastning

INA:s axial-vinkelkontaktkullager
INA:s axial-vinkelkontaktkullager

Järnvägsnätet är en ekonomisk tillgång med hög livslängd. Det är en långsiktig investering som utsätts för stora belastningar under många års drift. Lager från Schaeffler används till exempel i växlar och kontaktledningsavspänningar, och utmärks av många års tillförlitlig funktion.

Beprövad konstruktion garanterar säkerhet och funktion

Låg vikt, minimalt utrymme, lättanvändbarhet och tillförlitlighet är krav på moderna bromssystem i spårfordon. Här märks särskilt fördelarna med INA:s nållager, nålhylsor, axialnållager och frinav – produkter som öppnar vägen för vidare produktutveckling.

INA:s nålhylsor
INA:s nålhylsor

Kortare restider och högre komfort i höga hastigheter

Stödrulleenheter
Stödrulleenheter

INA:s lager för korglutning och spårstabilisering ger högre komfort och kortare restider i fjärrtåg. Beroende på tillämpning används INA:s stödrullar, cylindriska rullager med låsringsspår, axialnållager och underhållsfria radialledlager. Schaeffler-lager för korglutning används exempelvis i det schweiziska InterCity-tåget (ICN) och i New Pendolino från Alstom.

Kostnadsminskning och tidsbesparing genom spårviddsomställning

De olika spårvidderna i Europa och Asien leder till förseningar vid gränsöverskridande resande- och godstrafik. Omspårning vid gränsstationer i kombination med omspårningshjulpar på fordonet tillåter snabb och kostnadseffektiv omställning av fordonets spårvidd.

Underhållsfria cylindriska glidbussningar och INA:s stödrullar används i spårbreddsomställningsmekanismen och bidrar till längre underhållsintervall för de komplexa justeringsanordningarna. Ett exempel är spårviddsomställningssystemet SUW 2000 från ZNTK Poznań SA.

Underhållsfrihet betyder säker hantering

Koppel har uppgiften att överföra dragkrafter från loket till vagnarna, eller att koppla samman flera motorvagnar. Vissa speciella utföranden överför inte bara dragkrafter utan även tryck- och tyngdkrafter.

Sedan mer än 30 år har INA:s ledlager gjort god tjänst inom detta område. Från början handlade det om underhållskrävande helstålsledlager, men egenskaperna hos glidmaterialet ELGOGLIDE gör det idag möjligt att ta fram underhållsfria versioner med mycket hög livslängd. Detta är av särskild vikt för fordonsoperatörer som kräver låga underhållskostnader och minimala avställningstider.

Många års pålitlig drift i fält tack vare styvhet och litet glapp

Strömavtagare överför elektrisk energi från de fast monterade kontaktledningarna till fordonets traktionsmotorer. Denna uppgift måste uppfyllas tillförlitligt under de mest skilda driftförhållanden. Med driftförhållanden avses toppfarter upp till 500 km/h och drifttemperaturer under -40 °C – och totalt oskyddade komponenter.

Schaefflerkoncernens lager garanterar lågfrikterande, smidiga och utrymmessparande lösningar, samtidigt som de ger den styvhet och det minimala glapp som krävs för mångårig drift i fält.

Lågt underhållsbehov på grund av hög motståndskraft och robusthet

Schaefflers lager används i dörrsystem till resandevagnar, godsvagnar och plattformssystem. Löprullar, stödrullar, kamrullar, linjära kulbussningarna samt radiella ledlager och länkhuvuden säkerställer hög driftsäkerhet och långa underhållsintervall för dessa tungt belastade och komplexa system.

Resandevagnar

Öppningsförloppet för dörrar i resandevagnar kännetecknas ofta av en svängande öppningsrörelse i kombination med linjär rörelse hos dörrbladet. Underhållsfria INA-ledlager och länkhuvuden utför dessa svängningsrörelser med stor tillförlitlighet. Delvis används även insatslager med flänshus. Rullskenor eller linjärenheter med recirkulerande kulsystem styr de linjära rörelserna.

Löprullar har också etablerat sig som tillkommande stöd – de fungerar i detta fall som en tillförlitlig momentupptagare för öppningsrörelsen. Insatstiderna uppgår ofta till mer än 10 år.

Godsvagnar

Dörrsystem i godsvagnar, t.ex. skjutväggar och självavlastningssystem kan vara av många olika slag. Stödrullar, löprullar, nållager och ledlager från Schaeffler säkerställer nödvändig robusthet, hållbarhet och långa underhållsintervall. De används för mekanismerna till luckor och huvar. De säkerställer också tillförlitlig funktion hos rörelseanordningar och styrningar, liksom för momentstöd, stötstänger och drivenhetslagringar.

Största möjliga komfort även på ojämna sträckor

Förbindelsen mellan vagnskorgar och boggier på moderna spårvagnar och tunnelbanor utgörs ofta av svängkransar i fyrpunktlagerutförande. Dessa lagerinbyggnader kännetecknas av kraftig föroreningsbelastning, långa drifttider, vibrationer, höga potentiella skadekostnader och bristande åtkomlighet. INA:s svängkranslager klarar den svåra miljön tack vare:

  • Bra tätningar med förbättrat skydd mot ångstrålerengöring
  • Corrotect® korrosionsskydd
  • Förspända löpbanesystem
  • Specialinfettning
  • Långa underhållsintervall
  • Hög tillförlitlighet
  • Enkel montering

Det finns även olika specialutföranden som kan användas, t.ex. med ytterligare skyddshuvar och integrerad, justerbar svängningsdämpning.

Högsta bärförmåga under extrem belastning

I många moderna spårfordon är de enskilda vagnskorgarna anslutna till varandra genom övergångar, så att passagerarna i fordonet kan gå från en del av fordonet till en annan. Sammankopplingen mellan vagnskorgarna hanteras av underhållsfria ledlager och länkhuvuden från INA. Dessa erbjuder låg lagerfriktion och lång brukbarhetstid även under extrema belastningsförhållanden, t.ex. buffertstötar, samtidigt som de har hög bärförmåga och är kompakta. INA-ledlager ger dessutom ökad komfort i lågbyggda ledade rälsbussar av typ ”Combino” från Siemens.

Övre mittled

Den övre mittleden förbinder vagnskorgarna i takområdet. Underhållsfria radiella ledlager och länkhuvuden tillåter, beroende på den övergripande konstruktionen, rotations-, lutnings- och böjningsrörelser vid körning genom kurvor och nivåskillnader.

Undre mittled

Den undre mittleden förbinder vagnskorgarna i golvområdet. Vinkelkontaktledlager och axialledlager säkerställer nödvändig frihet för rotation, lutning och böjning vid kurvtagning och körning över nivåskillnader och genom växlar och korsningar. Lagren överför alla accelerationskrafter mellan vagnskorgarna. I låggolvsfordon bär de dessutom vikten av den boggifria påliggande vagnskorgen.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera