Sökbegrepp

Enradiga cylindriska rullager med hållare är enheter som består av massiva ytter- och innerringar och cylindriska rullkransar. Ytterringarna har fast fläns på båda sidor eller är utan flänsar, innerringarna har en eller två fasta flänsar eller är utförda utan fläns. Hållaren förhindrar att de cylindriska rullarna vid rotation berör varandra. Cylindriska rullager finns med eller utan hållare.

till produktkatalog medias

Optimerad flänskontakt

Det klassiska cylindriska rullagret betraktas som extremt högt radiellt belastbart och mycket styvt. Förutom stora radiella krafter kan cylindriska rullager ta upp axiella belastningar om de används som stödlager eller styrande lager. Samtidigt som radiella belastningar överförs via löpbanorna överförs axiella krafter via rullkropparnas ändytor och ringarnas flänsar. Detta begränsar naturligtvis den axiella belastningen. Och det är här som Schaeffler kommer in!

Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt

 Schaeffler rullningslager och glidlager: Cylindriska rullager med hållare

Cylindriska rullager med hållare

De cylindriska rullagren är mycket styva, tål stor radiell belastning och är tack vare hållaren lämpade för högre varvtal än fullrulliga utföranden. Lager som slutar med beteckningen E har en förstärkt rullsats och är därmed dimensionerade för högsta möjliga bärförmåga.

Lagren är isärtagbara och är därmed enklare att montera och demontera. Båda lagerringarna kan därmed få fast passning. Enradiga cylindriska rullager med hållare finns som frigående lager, stödlager och styrlager.

X-life

Lager med X-life-kvalitet har högre ytfinhet Ra och bättre formnoggrannhet på löpbanorna än jämförbara utföranden utan X-life. Det innebär att bärförmågan och livslängden hos dessa lager är högre vid samma dimensionering. För vissa tillämpningar kan då i förekommande fall lagringen dimensioneras mindre.

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias
Interaktiv produktpresentation

Schaeffler rullningslager och glidlager: Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager är kombinationer av cylindriska axialrullkransar, husbrickor och axelbrickor. Lagren har speciellt låg axiell bygghöjd, har stor bärförmåga, är mycket styva och upptar axialkrafter i en riktning.

till produktkatalog medias

Schaeffler rullningslager och glidlager: Cylindriska rullager med låg friktion

Cylindriska rullager med låg friktion

Cylindriska rullager med låg friktion LSL och ZSL är enradiga och självsammanhållande. De motsvarar måttserie 23. Lagren har massiva ytterringar med två flänsar, medan innerringarna har en fläns. Innerringen kan tas ut, vilket underlättar montering av lagret. Skivhållare eller distanser förhindrar kontakt mellan rullkropparna vid rotation.

X-life

Lager med X-life-kvalitet har högre ytfinhet Ra och bättre formnoggrannhet på löpbanorna än jämförbara utföranden utan X-life. Det innebär att bärförmågan och livslängden hos dessa lager är högre vid samma dimensionering. För vissa tillämpningar kan då i förekommande fall lagringen dimensioneras mindre.

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna. 

till produktkatalog medias

Schaeffler rullningslager och glidlager: Cylindriska rullager med högsta noggrannhet

Cylindriska rullager med högsta noggrannhet

Cylindriska rullager i detta utförande är tvåradiga precisionslager för verktygsmaskiner. De möjliggör radiellt styva, högprecisa lagringar och används huvudsakligen för radiellt stöd av huvudspindlar.

Lagren består av massiva flänslösa ytterringar, massiva innerringar med tre flänsar och cylindriska rullkransar med massiva mässinghållare. För optimal inställning av radialspelet har innerringen koniskt hål. Cylindriska rullager är isärtagbara och är därmed enklare att montera och demontera. Båda lagerringarna kan därmed få fast passning.

till produktkatalog medias

Schaeffler rullningslager och glidlager: Fullrulliga cylindriska rullager

Fullrulliga cylindriska rullager

Fullrulliga cylindriska rullager har massiva ytter- och innerringar och flänsstyrda cylindriska rullar. Genom största möjliga antal rullkroppar har dessa lager extremt hög bärförmåga radiellt, är mycket styva och är lämpliga för speciellt utrymmesbesparande konstruktioner. På grund av de kinematiska förhållandena når de dock inte de höga varvtal som är möjliga för cylindriska rullager med hållare.

Fullrulliga cylindriska rullager finns som frigående lager, stödlager och styrlager samt enradiga och tvåradiga.

X-life

Lager med X-life-kvalitet har högre ytfinhet Ra och bättre formnoggrannhet på löpbanorna än jämförbara utföranden utan X-life. Det innebär att bärförmågan och livslängden hos dessa lager är högre vid samma dimensionering. För vissa tillämpningar kan då i förekommande fall lagringen dimensioneras mindre.

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Schaeffler rullningslager och glidlager: Fullrulliga cylindriska rullager med flänsringsspår

Fullrulliga cylindriska rullager med flänsringsspår

Cylindriska rullager med flänsringspår är fullrulliga, tvåradiga byggenheter som består av massiva ytter- och innerringar med flänsar, flänsstyrda cylindriska rullar och tätningsringar. Ytterringarna har flänsringspår för låsringar. Innerringarna är delade axiellt, 1 mm bredare än ytterringarna och hålls samman av ett invalsat stålband.

Styrlager

Cylindriska rullager med flänsringspår är styrlager. Dessa mycket styva lager tar förutom höga radiella krafter även upp axiella krafter i båda riktningar.

Genom det fullrulliga utförandet har lagren största möjliga antal rullkroppar och därmed maximala dynamiska och statiska bärighetstal. Genom de kinematiska förhållandena når de dock inte de höga varvtal som är möjliga för cylindriska rullager med hållare.

Lager för linskivor

Tack vare spåren i ytterringen kan dessa lagerringar enkelt fixeras axiellt. Det gör lagren mycket väl lämpade för lagring av linskivor.

till produktkatalog medias

Schaeffler X-life

X-life – Mätbart bättre

För dessa lager är löpbanornas ytfinhet och formnoggrannhet optimerade. Det leder till högre bärförmåga och längre livslängd. X-life är kvalitetsstämpeln för särskilt högpresterande produkter av märkena INA och FAG.

De kännetecknas av högre dynamiskt bärighetstal än motsvarande konventionella produkter, vilket resulterar i högre nominell livslängd och brukbarhetstid än tidigare standard anger. Ett X-life-lager erbjuder högre livslängd vid samma belastning och oförändrat inbyggnadsutrymme. Underhållsintervallen kan ökas.

mer information

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera